نور در یک نگاه

موسسه ی فرهنگی ، آموزشی دخترانه غیر دولتی ثامن نور توس یک سازمان با اهداف  رشد و تعالی دانش آموزان در زمینه های فرهنگی و آموزشی تعریف شده است .

اما هر واحد آموزشی می تواند بر اساس دیدگاه مدیریتی حاکم برآن و به اقتضای شرایط و ویژگی های خاص خود اهدافی را در دستور کار خود قرار دهد و برای رسیدن به این اهداف با تکیه بر امکانات مادی و منابع انسانی برنامه هایی را تدوین و به مرحله اجرا گذارد .

قطعا برنامه ریزی به عنوان امری ضروری و اجتناب ناپذیر در هر مجموعه و سازمانی وجود دارد که این برنامه ها در آموزش و پرورش به صورت جزئی و اجرایی و زمان بندی شده در قالب برنامه سالانه و تقویم اجرایی قابل ارائه  است .لازم به یادآوری است که امروزه برنامه ریزی به عنوان مهم ترین وظیفه مدیران به شمار می آید.

برنامه ریزی در یک مفهوم کلی عبارت است از فرایند تعیین و تعریف اهداف سازمانی و تدارک دقیق و پیشاپیش اقدامات و وسایلی که تحقق اهداف را میسر میسازد. در حقیقت برنامه ریزی تفکر و تهیه نقشه برای گذر از وضع  موجود  و رسیدن به موقعیت مطلوب در آینده است.

این موسسه در راستای تحقق هرچه بیشتر اهداف نظام آموزش و پرورش و پاسخگویی به خواسته اولیایی که دغدغه ی تربیت دینی دارند ، تمام سعی و تلاش خود را در جهت توسعه کمی و کیفی موسسه مبذول داشته است. این واحد آموزشی در سال 1370 با تعداد 74 نفر دانش آموز در پایه اول فعالیت خود را آغاز نمود و هم اکنون قریب به 800 دانش آموز در این موسسه در دوره های ابتدایی ، متوسطه یک و دو مشغول به تحصیل می باشند .

این مرکز به عنوان اولین دبیرستان غیر دولتی عام المنفعه ( وقف)  در استان خراسان از بدو تاسیس(1374) موفقیت های چشمگیری در عرصه های تعلیم و تربیت و رتبه های برتر کنکور و مشاغل مهم دولتی  داشته است .

از آنجائیکه مجموعه مدارس ثامن نور توس وقف ( عام المنفعه)  می باشد و درآمد حاصله از آن صرفا صرف  توسعه خواهد شد این موضوع نگرش و مسئولیت ما را متفاوت می سازد لذا بر آن شدیم تا با مشخص کردن اولویت های کاری خود و با توجه به شرایط و موقعیت موجود برنامه ی عملیاتی و سالانه را به تصویب شورای مدرسه برسانیم.